Biblical Text On the Work of "Meshari" (Missal) by Gjon Buzuku

  • Sarë Gjergji

Abstract

Vepra “Meshari” e Gjon Buzukut, me kohë është bërë objekt studimi i studiuesve të ndryshëm, të cilët nisur nga përmbajtja fetare e veprës, nga prania e tekstit biblik në të, veprës, në të shumtën e herëve, i mohojnë vlerat letrare, duke e parë atë vetëm në aspektin gjuhësor. There are still some scholars who doubt or deny the presence of the subject matter in this work. Even when is discerned as the literary work, still continues to be seen with suspicion as such. In this case our interest will not be the language of the literature work aspect of Missal, but to argue by means of facts of its content of literary aspect. Through this work it will prove to be clarified whether the Missal is a literary work or not.
Published
Apr 30, 2016
How to Cite
GJERGJI, Sarë. Biblical Text On the Work of "Meshari" (Missal) by Gjon Buzuku. European Journal of Language and Literature, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 35-40, apr. 2016. ISSN 2411-4103. Available at: <http://journals.euser.org/index.php/ejls/article/view/603>. Date accessed: 20 may 2019. doi: http://dx.doi.org/10.26417/ejls.v4i1.p35-40.